Velkommen til Levabo’s
verden uden tryksår….
Velkommen til fremtiden….
Levabo vil udrydde tryksår sammen med dig….

Hos Levabo ønsker vi at gøre en forskel i sundhedsvæsenet og vores vision er, at vi med vores produkter kan bidrage til at udrydde tryksår.
Vi har i de sidste 10 år udviklet lejringsprodukter til forebyggelse og behandling af tryksår i samarbejde med danske sårsygeplejersker.
Vi har et bredt produktsortiment af trykaflastende lejringspuder samt et automatisk kipsystem og trykaflastende skummadrasser. Alle vores produkter er udviklet så der sikres optimal komfort og effekt hos brugeren.

Levabos automatiske kipsystem tager det tunge løft for dig

12% af de ældre har allerede tryksår, og det forudses at stige yderligere på grund af stadigt flere multisyge og behandlingskrævende personer i befolkningen.

Tryksår opstår typisk over et knoglefremspring og er et resultat af tryk som giver en afgrænset skade på huden og/eller det underliggende væv. For at forebygge og behandle trykskade er det nødvendigt med trykaflastning. Det vil ske med mobilisering og ved lejring i skiftevis sideleje ved manuelle vendinger med tilstedeværelse af to personer. Det er altså en opgave der kræver mange ressourcer.

Mangel på tid til at udføre manuelle vendinger som foreskrevet kan både give kompromitteret borgerhåndtering og arbejdsbelastninger som fører til nedslidning og overbelastningsskader samt øget sygefravær.

Vores sortiment af trykaflastende produkter kan hjælpe dig med at tage det tunge løft i forbindelse med manuelle vendinger og hjælpe dig med at forebygge og behandle tryksår effektivt og skånsomt.

Vores kipsystem er en velfærdsteknologisk løsning der giver mening i din arbejdsdag
Forebygger og behandler tryksår. Giver bedre søvn pga. færre forstyrrelser samt øget mentalt og fysisk helbred
og trivsel
Sundhedsprofessionelle får et bedre fysisk arbejdsmiljø med færre tunge løft og overbelastninger
Der opnås bedre udnyttelse af knappe ressourcer
Udvid din viden om forebyggelse af tryksår
i vores Academy univers

Academy er Levabos læringsplatform hvor du vil finde den nyeste og bedste viden om forebyggelse af tryksår.

Der kommer hele tiden ny viden, derfor vil vores Academy sider også løbende blive opdateret og der vil komme flere sider til.

Du kan finde generel information om forebyggelse af tryksår; korte vejledninger til for eksempel vurdering af tryksårskategori; korte kurser, så din viden om tryksår er opdateret; webinarer med mere dybdegående viden blandt meget andet.

Klik på logoet herunder og gå til Academy.

Trykaflastende siddepuder, hæleløftere og lejringspuder

Levabo har en lang række af trykaflastende produkter, herunder siddepuder, hæleløftere, lejringspuder og madrasser.

Vores produkter er udviklet i samarbejde med førende danske sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

I serien findes både trykaflastende produkter til personer som er sengeliggende og til personer med et højere funktionsniveau. For eksempel er Heel Up Short hæleløfteren optimeret til brug i kørestol, hvor den ikke hindrer brugerens bevægelighed.

Alle Levabos puder er oppustelige og beklædt med nonwoven filt, som er et hudvenligt materiale der er fugtabsorberende, varmetransporterende samt blødt og behageligt.

Du kan se alle vores trykaflastende puder under produkter, som du finde i menulinjen. Her kan du læse mere om de enkelte produkter.

,

Dine kollegers erfaringer med vores produkter

Afdelingssygeplejerske på en intensivafdeling fortæller at anvendelse af Levabos lejringspuder har været den ultimative løsning for afdelingen under Covid-19 pandemien, og det har gjort at afdelingen ikke længere har utilsigtede hændelser og arbejdsskader.

En sygeplejerske i en kommune fortæller at en borger som er krumbøjet og har tendens til at ligge lige på rygsøjlen tidligere har skulle lejres med mange puder, og det fungere ikke optimalt. Men efter han har fået et Turn All kipsystem har han givet udtryk for, at ligger han rigtig godt og sover bedre om natten.

Effekter ved brug af Turn All automatisk kipsystem

Det er en faglig vurdering hvor ofte der er behov for vendinger, og det afhænger af personens funktionsniveau og risiko for at udvikle tryksår. Det kan være fra 20 minutter pr. døgn og helt op til 240 minutter pr. døgn. En lejring af en person i sideleje tager ca. 10 minutter og kræver typisk tilstedeværelse af to sundhedsprofessionelle.

Det er altså mellem 20 minutter og 4 timer som to sundhedsprofessionelle hver skal bruge på at foretage manuelle vendinger – hver dag, hos én person.

Ved at anvende Turn All automatisk kipsystem får de sundhedsprofessionelle mere tid til vigtige opgaver, og knappe ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes på en mere optimal måde. Kipsystemet vender nemlig automatisk personen i risiko for at udvikle tryksår i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side.

Selv hvis en borger kun har behov for hjælp til lejring to gange i døgnet, svarende til 20 minutter, så vil der være en reduktion i årlige omkostninger på 50.000,- efter Turn All kipsystemet er betalt. Det frigør samtidig 111 arbejdstimer hos de sundhedsprofessionelle – tid som der lige nu er hårdt brug for.

Levabo ønsker en bæredygtig udvikling

Nedenstående verdensmål er en del af vores udvikling mod at tage et større samfundsansvar, udvise social ansvarlighed og fokusere på bæredygtighed.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Delmål 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål 8.5: Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Awards Homepage_Bisnode